Кои са най-застрашените животни?

тигри

Кои са най-застрашените животински видове в световен мащаб, според списъка Ten to Watch in 2010 на WWF?

Международната природозащитна организация (WWF) работи от 45 години в помощ на опазването на природата. В края на миналата година организацията издаде годишния си списък Ten to Watch in 2010, на някои от най-застрашените видове в световен мащаб. Отбелязвайки, че спасяването в дългосрочен план на някои от тях е доста съмнително и зависи основно от мерките, които ще бъдат взети.

Учените на WWF казват, че сега повече от всякога, много видове са застрашени от изчезване. Причините са много – загуба на местообитания, бракониерство, замърсяване, климатични промени…Тазгодишният списък включва 5 вида, застрашени пряко от климатичните промени.

Ето кои са най-застрашените видове според списъка:

1.Гигантската панда

Гигантската панда (Ailuropoda melanoleuca) е символът на организацията откакто е създадена през 1961 г. Има по-малко от 2500 индивида в света и те са с доста несигурно бъдеще. Горското местообитание на пандата, в планинските райони на югозападен Китай, е непрекъснато фрагментирано, създавайки малки и изолирани популации. WWF работи над проблема от 3 десетилетия, правейки проучвания, защитавайки местообитанието й най-вече помагайки на китайското правителство за създаване на програма за защита на вида и хабитата му.

2.Тигър

Нови изследвания показват, че може би има по-малко от 3200 тигъра (Panthera tigris) останали в дивата природа по света.

Тигрите заемат по-малко от 7% от първоначалния си ареал, който е намалял с 40% през последните десет години. Ускореното обезлесяване и широко разпространено бракониерство, са наистина сериозни заплахи.

Тигрите се улавят за части от тялото им, които се използват в традиционната китайска медицина. А и кожата им е високо ценена.

Освен това, покачването на морското ниво в резултат на климатичните промени заплашва част от местообитанието на тигъра в Бангладеш и други райони.

2010г. – годината на тигъра, ще бъде важна за опазването и спасяването на тези великолепни големи котки.

3.Бели мечки

Полярната мечка (Ursus maritimus) е станала символ на едни от първите жертви на климатичните промени, погубващи местообитанията й. Те ще са уязвими на изчезване през следващия век, ако промените в климата на Арктика продължат със сегашните темпове. WWF подкрепя изследвания, които се опитват да разберат как климатичните промени оказват влияние върху белите мечки и разработването на стратегии за адаптирането им. WWF помага също и за защита на местообитанията им, като работи с правителствата и индустрията, за да намали заплахите от корабоплаването и търсенето на нефт и газ в района. Работи се и с местните хора, за да намали конфликта между тях и мечките, в районите, които си делят.

4.Носорог

Включен с категория „критично застрашен” в списъка на IUCN видът Rhinoceros sondaicus се счита за един от най-застрашените от големите бозайници в света, със само две известни популации в дивата природа – с общ брой по-малко от 60 индивида.

Високо ценен в традиционната китайска медицина, видът е застрашен и поради превръщането на гори в обработваеми земи. WWF е включена в опазването и защитата на вида от 1998 г., като подкрепя горските рейнджъри в патрулирането и защитните дейности, провеждането на изследвания върху популацията на носорога, повишаване на информираността на местната общност относно значението на носорозите, както и подкрепяне управлението на парка, в който живеят.

5.Риба тон

Рибата тон (Thunnus thynnus) е голяма мигрираща риба, срещаща се в източните части на Атлантическия океан и Средиземно море. Тя се използва изключително за храна. Ако практиката на неустойчив риболов не се промени, видът ще бъде сериозно застрашен от изчезване. Временната забрана на търговия с риба тон в световен мащаб ще позволи на популацията на вида да се възстанови. WWF окуражава ресторанти, продавачи и потребители да спрат да сервират, ядат и продават рибата, поне докато не покаже някакви видими признаци на възстановяване.