Произход на рояла

пиано роял

Назвaнието на рояла произлиза от главната отличителна особеност – широкия динамичен обхват от forte – гръмко до piano – тихо.
Като изобретател и конструктор на рояла се счита флорентинският майстор Bartholomaeus Cristophoris (1655-1731). Той е обединил в един инструмент многотоновите клавишни инструменти (клавесин, клавикорд) с красотата и динамиката на ударния звук на цимбала.

Ако цимбалистът може да изпълни с двете си ръце едновременно две ноти, на рояла може да се изпълнят до 10 тона с пръстите на двете ръце.

През 1709 г. Б. Кристофори създал първия механизъм с чукчета за възбуждане и затихване на струните на рояла и произвеждане на звук. Новоизобретената механика вече позволявал в зависимост от силата на удара върху клавиша да се получават както силни (форте), така и тихи ( пиано ) звукове. Поради това той нарекъл своя инструмент Gravicembalo col piano e forte.

Новосъздадения инструмент е създал благоприятна почва за усъвършенстване, тъй като е бил по-близък от клавесина до новата музикална изразност и техника.

Французинът Мариус през 1716 г. и немецът Schroter през 1717 г. са внесли независимо един от друг усъвършенствания , от които се раждат криловидните пиана или рояли.

По-късно в Германия видният фрайбургски производител на органи Gotfried Silbermann (1683 – 1753), стимулиран от срещата си с J. S Bach, доразвил нововъведенията на Schroter и от 1720 г. започнал рояли, или както ги наричал тогава хамерклави. Първият образец е представен на великия композитор. Той го разгледал и свирил на него. Похвлил неговата звучност, но не харесал високите му тонове които звучали слабо и затруднявали свиренето. Макар че Зибелман след това е усъвършенствал инструмента и получил изравнена звучност, Бах нищо не е написал за хамерклава, въпреки че е бил напълно удовлетворен от качествата му. Продължител на делото на Зилберман е бил неговият ученик Stein. Той подобрил механиката, покрил чукчетата с кожа и през 1789 г. прибавил и педалите. През 1777 година той представил своя роял на W.A. Mozart, който бил очарован от инструмента.

Владислав Аврамов