Политики за поверителност на Ecomdedia.bg във връзка с влизането в сила от 25.05.2018 на Общия регламент за защита на личните данни, съгласно ЕС 2016/679 (GDPR).

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Какво представляват личните данни

Личните данни включват всяка информация, която идентифицира потребителите и те доброволно предоставят при използване на услугите на Ecomdedia.bg.

За лични данни се счита следното: електронна поща, три имена, номер на мобилен телефон, адресна регистрация, IP адрес, ЕГН.

2. Какви цели си поставяме с Политиката ни за поверителност

2.1. Да ви уведомим какви лични данни се налага да събираме;

2.2. Да ви разясним как и кога използваме личните данни, в какви срокове ги съхраняваме, както и с кои трети страни ги споделяме;

2.3. По какъв начин обработваме личните ви данни като администратор, а също и с какви средства вие имате възможност да контролирате процеса – с помощта на определени настройки на браузъра си;

2.4. Да дадете своето съгласие или отказ относно извършването на запис на личните ви данни, както и да променяте намеренията си по всяко време, когато решите;

2.5. Да осигурим правото ви да подадете искане за изтриване на данните, които се пазят за вас;

2.6. Прилагайки Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), поемаме ангажимент за прозрачни процедури и създаваме защита и неприкосновеност на данните на потребителите в дигиталното пространство.

3. Какви данни събира Ecomdedia.bg

3.1. Pipe. е социален тип уебсайт, който предоставя услуги, свързани с добавяне и събиране на линкове. При създаване на регистрация ние събираме следните лични данни: IP адрес, електронна поща, потребителско име, парола за потребителското име.

3.2. Бисквитки (cookies) – текстови файлове, които уеб сървърът изпраща към браузъра и записва на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава.

Има два вида бисквитки – постоянни и сесийни бисквитки. Постоянните бисквитки се пазят като файлове на компютъра ви или мобилно устройство за по-продължително време. Сесийните бисквитки се запазват за кратък период на компютъра ви, когато посещавате сайта ни, но биват изтривани веднага, когато страницата бъде затворена. Повечето бисквитки не включват информация за вас или данни, с които бихте могли да бъдете идентифицирани директно. Te съдържат информация коя категория на сайта сте посетили, колко време е бил престоя ви, рекламите, към които сте проявили интерес и др.

4. Обработване на данните на потребителите

4.1. Ecomdedia.bg създава условия за защита на информацията на потребителите, която те са предоставили във връзка с използването на услугите – предмет на Общите условия за ползването на сайта, освен когато е налице извънредно събитие или злонамерени действия от страна на трети лица.

4.2. Гарантираните ограничения по ал. 4.1. не могат да бъдат приложени, когато потребителите са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са престъпили права и/или законни интереси на трета страна. При тези обстоятелства Ecomdedia.bg има право да предаде личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

5. Кога може информацията да бъде използвана

5.1. Ecomdedia.bg събира и използва информацията, когато има за цел да предложи нови стоки и/или услуги на потребителите, независимо дали те са платени или безплатни, за предлагане на оферти от други лица стоки и/или услуги, за различни промоционални кампании, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за адаптиране на услугите към предпочитанията на потребителите, за статистически и други цели, като със създаването на регистрация за употреба на услугите, посетителите на сайта се съгласяват да получава търговски съобщения, изпращани от Ecomdedia.bg.

5.2. На уеб сайта Ecomdedia.bg. всички потребителски данни са невидими за трети лица.

5.3. Потребителите имат правото да бъдат информирани, ако личните им данни има вероятност да бъдат разкрити за първи път на трета страна или да бъдат употребени за целите на директния маркетинг. Всеки може да използва правото си да откаже такова разкриване.

5.4. За всички други цели, за които би могло да бъдат използвани личните данни, ще бъде спазено българското законодателство, приложимите международни актове, етиката, морала и добрите практики в интернет пространството.

6. Разкриване на личните данни

6.1. Ecomdedia.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя и да не предоставя записаната информация на трета страна – органи на държавното управление, търговски дружества, физически лица, освен когато има изричното съгласие на потребителя при създаването на регистрацията или на по-късен етап; както и когато предоставянето се налага за защита на законните интереси на Ecomdedia.bg или на трета страна, на която се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат правата на потребителя, за който се отнасят данните; когато личните данни са поискани от държавни органи или оправомощени длъжностни лица, за да бъде приложено действащото законодателство;

6.2. Предоставянето на лични данни от Ecomdedia.bg на трета страна се осъществява по реда, който е описан в действащото законодателство.

6.3. Всеки потребител на Ecomdedia.bg има правото по всяко време и по свое собствено решение да преустанови използването на предоставяните от сайта услуги, като за целта уведоми Ecomdedia.bg.

6.4. За да може Ecomdedia.bg да доставя рекламни послания на потребителите си, както и да осъществява дейността си, се извършва разкриване на информация според установените договорни отношения с някои компании. Те от своя страна нямат право да разпространяват този тип информация. Без да е изчерпателен списъкът, това са следните компании:

6.4.1. Google Analytics;
6.4.2. Facebook Tracking Pixel;
6.4.3. Twitter: https://twitter.com/en/privacy;
6.4.4. SSL certificate – https://www.ssls.com/privacy-policy;

7. В какъв срок съхраняваме личните данни

Съхраняването на данните е в срок до изтичане на тяхното основание за съхранение. За целите на анализа на потребителското поведение на сайта ни – в зависимост от периода на валидност на съответната бисквитка; След като личните данни бъдат изтрити, те не се съхраняват при нас.

8. С какви права разполагате според GDPR

8.1. Право на достъп до вашите лични данни: може да се сдобиете с потвърждение от нас, дали се обработват ваши данни, а ако това действие е факт, да получите достъп до тях и всяка информация за вас.

8.2. Право да коригирате личната си информация: Ако установите, че личната информация, която обработваме за вас, е грешна, вие може да изисквате тя да бъде коригирана незабавно.

8.3. Право на изтриване на личната информация: ако считате, че тя е обработвана без законово основание или вече не желаете да бъде обработвана, вие може да настоявате тя да бъде изтрита.

8.4. Право на ограничаване на боравенето и обработването: ако имате съмнения в точните детайли на личните си данни или сте отказали обработката им, може да поискате да ограничим боравенето с тях, докато не бъде открито решение на проблема.

8.5. Право на подаване на оплакване в съответния компетентен орган: може да пуснете жалба към отговорните служебни лица по отношение на обработката на информацията, свързана с вас.

Настоящите Политики за поверителност на данните са в сила от 17.05.2018 г.

В случай, че имате запитвания и относно Политиките за поверителност на данните, които предоставяте в Ecomdedia.bg, моля да се свържете с нас, посредством контактната форма.