Тези прекрасни коне

кон

Конят е едро нечифтокопитно домашно животно. Съществуват много породи коне, като те продължават непрестанно да нарастват. Диапазонът от масата на едно такова животно е огромен – От 30 до 1200 кг. Средно един кон живее по 20-25 години. Но стига съм говорил за тези красиви животни конете чрез статистика.

Предназначението на конете е да бягат бързо. За това те имат дълги и слаби крака. Още от „едно време” конете са били впрягани за по-бързо придвижване. Ако използваме конят за езда трябва да знаем задължително, че животното има 3 вида ход наречени алюри. Ходене, бягане и препускане – всеки опитомен кон си има специални команди, с които може да го накараш да изпълни дадена заповед. Конят е така да се каже принципен и със строго определени навици. Още от малко едно конче има страхотна памет. Ако мине през един маршрут той го запомня и може да се върне по него независимо от условията. Въпреки че не вижда през ноща, конят добре помни местата, които представляват препятствия за него.

Всеки е виждал конете в уестърните. Там те проявяват уникални качества. Спасяват своя стопанин, преминават много трудни трасета и като цяло са подложени на много мъчения и страдания.
Съществува също така и Уестърн дисциплини – Стиър Рестлинг. Това е родео състезание, в което каубоия галопирайки настига млад бик, изравнява се паралелно с него след което скача от коня върху бика сграбчва го за рогата спира го и го тръшва на земята. Това е една от може би най-трудните уестърн дисциплини, каубоят които се бори с бика е само част от отбора.

За да бъде един отбор напълно успешен, трябва да има кон, специално трениран за тези условия, както и още един състезател, който язди от другата страна на бика, чиято работа е да насочва бика в права посока и да не бяга от другия състезател – наричан хейзър.
Това показва че конете могат да бъдат подложени на специални дресировка и каскади както за филми така и за състезания.

Ася Йорданова