електроцентрала

Кочериновското с. Пороминово заплашва с гражданско неподчинение заради мини ВЕЦ-ове по река Рилска Жителите на кочериновското село Пороминово заплашват с гражданско неподчинение заради намерението за изграждането на мини ВЕЦ-ове по протежението на река Рилска. Над 400 души са изпратили жалба до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. БасейноваПрочети още

инсектициди

Нецелевите насекоми са повлияни в по-голяма степен от инсектицидите, отколкото от генно модифицираните култури Целта на генната модификация е да се получи по-устойчиво към факторите на средата или към даден хербицид и по-продуктивно растение. Малко по-специфични са генно модифицираните Bt-култури.В тях е вкаран ген за токсин от бактерията Bacillus thuringiensis,Прочети още