Какво трябва да правим при земетресение?

какво да правим по време на земетресение

Колкото и да не ни е приятно, напоследък темата за земетресенията става все по-актуална. Затова е задължително да знаем какво трябва да правим по време на земетресение

Какво е земетресение? Какво го предизвиква? Какви видове земетресения има? Добре е да знаем отговорите на тези въпроси, но животът ни не зависи от това. Какво трябва да правим по време на земетресение обаче е въпрос, чийто отговор всеки човек трябва да знае много добре. В крайна сметка става въпрос за безопасността и дори за живота ни.

Затова ще Ви запозная с основните неща, които всеки от нас трябва да знае и да прави или да не прави по време на земетресение. Сигурно знаете повечето от тях, но никога не е излишно да си ги припомните отново.

Независимо в колко земетръсна зона живеете, винаги има риск от силно земетресение. Затова превантивните мерки никога не са излишни, а често пъти те са елементарни. Например да не поставяме нависоко тежки предмети, които могат да паднат върху нас, особено по рафтове над кревати и други места, където често почиват хора.

Това се отнася и за картините. По високи рафтове не бива да се оставят живачни термометри, отрови или препарати, които могат да се счупят и отворят при падане.

Често пъти първата реакция на хората при земетресение, когато са у дома, е да се опитат да избягат навън. Това обаче, не трябва да се прави веднага, по време на самия трус, защото стълбищата са едно от най-опасните места в сградите. Абсолютно задължително е и да не използваме асансьорите.

Какво тогава трябва да правим? След като усетим трус, веднага трябва да отидем на безопасно място в къщата – далеч от прозорците и външните стени. Добър избор е под касата на врати, до вътрешни стени, колони, под стабилни и здрави маси, бюра и легла. Сградата трябва да напуснем, едва когато трусът е преминал, като отново важи правилото в никакъв случай да не използваме асансьорите.

Ако усетите миризма на газ или смятате, че може да има изтичане на такава, отворете прозорец преди да излезете. Разбира се, задължително трябва да си вземем документите, пари и други неща от първа необходимост.

Трябва да стоим далеч от прозорци и други стъкла, които могат да се счупят или тежки предмети, които могат да ни затиснат. Не стойте и под тежки лампи на тавана.

Ако по време на земетресение сте навън, трябва да стоите далеч от постройки, дървета, кабели и др. Това важи и ако сте в автомобил.

Какво трябва да правим по време на земетресение е нещо, което трябва да обясним добре на всички по-малки членове от семейството и да се уверим, че са го разбрали добре.

Не трябва да забравяме, че може да усетим и вторични трусове, които също да бъдат силни.