Инсектициди или генно модифицирани култури

инсектициди

Нецелевите насекоми са повлияни в по-голяма степен от инсектицидите, отколкото от генно модифицираните култури

Целта на генната модификация е да се получи по-устойчиво към факторите на средата или към даден хербицид и по-продуктивно растение.

Малко по-специфични са генно модифицираните Bt-култури.В тях е вкаран ген за токсин от бактерията Bacillus thuringiensis, който действа само на насекоми. Това се прави с цел да се унищожават целеви групи вредни насекоми, без да се използват инсектициди и да умират нецелеви групи полезни насекоми като пчели, бръмбари и още много други.

Някои изследвания сочат, че Bt-културите са най-разпространените генно модифицирани растения и броят им ежегодно се увеличава.

Според откритията на някои учени нецелевите насекоми са повлияни повече от традиционните инсектициди, отколкото от генно модифицираните култури като Bt царевицата и Bt памука, които съдържат гени от почвената бактерия Bacillus thuringiensis /Bt/.

Все по-важен въпрос за учените и ентомолозите става как тези култури влияят върху нецелевите групи насекоми в природата. Във връзка с това са проведени редица изследвания.

Те са насочени към изобилието от групи нецелеви насекоми. Първоначално изследователите правят опит с тях в Bt култури и в обикновени култури, без да използват инсектициди. След това правят същото проучване, но с употребата на инсектициди. На края сравняват развитието на популациите на нецелевите насекоми в Bt култури, третирани с инсектициди и нетретираните Bt култури.

Изследваните токсини, включват протеините Cry1Ab и Cry3Bb в царевицата, Cry3A в картофите и Cry1Ac и Cry1Ab в памука. Всички те се произвеждат от бактерията Bacillus thuringiensis.

Изследванията доказали въздействие на Bt културите върху нецелевите насекоми. Но също така установили, че отрицателното въздействие на инсектицидите като пиретроиди, органофосфати, карбамид и неоникотиноид върху нецелевите насекоми е по-силно.

Доказано било също, че инсектицидите имат отрицателен ефект върху нецелевите групи насекоми, независимо дали са прилагани върху обикновени или върху Bt култури.