Плуговете днес и преди

плуговеВсички сме виждали снимки, картини или пък сме чели разкази за това какъв е бил животът на хората на село и как те са се справяли с различни проблеми, сред които и орането на почвата. За да могат предшествениците ни да обработват земята и да отглеждат прехраната си те използвали плугове. Подобни плугове се предлагат и днес в много магазини за селскостопанска техника, а те не се различават много от плуговете от едно време. Разликата е в това, че преди век е било много по-трудно да се обработва земя, която е твърда, а също така и времето за обработка е било двойно и дори тройно по-голямо.

Всъщност първите плугове са се появили още в древна Месопотамия, като те са се променяли много малко през вековете. Индустриалната революция допринася за тяхното развитие и усъвършенстване. Плуговете преди са били или ръчни или пък задвижвани от животни, като най-често са използвани волове, а пък в Щатите са използвани коне. Почвата в южните щати обаче била мека и по тогавашните плугове лесно се залепяла по тях. На земеделците се налагало често да се занимават с почистване на плуговете. На места пък конете, които били използвани за да орат се затруднявали да работят при по-твърда почва, поради това им била давана почивка от по десет минути на всеки тридесет работа.

След появата на парния трактор започва и революционното и бързо модернизиране и развитие на плуга. Плугове започват да се използват все по-често и на все повече места по света. На парните трактори се поставяли плугове, които разоравали земята много по-лесно и бързо. Така различни плугове се използвали за мека почва или твърда почва. Днес видовете плугове се свеждат до три вида, като те се различават по това, че могат да обработват различни типове земя за различни култури. Така например плуг ригулвач се използва за обработка на земя, на която ще се сеят овощни дървета, а той може да бъде теглен само от много мощна машина. Другите видове плугове са обикновен и обръщателен. Те са и най-често използваните и масово предпочитани от земеделците. Повече информация за различните видове плугове и техните технически характеристики ще откриете на http://mass.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *