Monthly Archives: July 2016

Всички сме виждали снимки, картини или пък сме чели разкази за това какъв е бил животът на хората на село и как те са се справяли с различни проблеми, сред които и орането на почвата. […]

Scroll To Top