Все по-малко лични лекари у нас

13-02-28-93339_3

Данни на НЗОК показват, че тенденцията джипитата в страната да намаляват, се запазва и през 2015 г, през която индивидуалните практики на общопрактикуващи с договор с касата са 3615, при 3648 за миналата година, през която общо личните лекари са били 4515. Груповите практики остават 239.
През изминалата година един лекар е имал средно 1649 пациенти в листата си, а през тази, те са вече 1749. Най-ниска е осигуреността с общопрактикуващи в Кърджали и Търговище, където например един лекар отговаря за 2602 пациенти средно. Най-много джипита има в Плевен и Добрич.

Според последната национална здравна карта, която беше приета от Министерския съвет през 2011 г., у нас трябва да има минимум 5374 джипита, за да се осигурява адекватна първична доболнична помощ на населението. Общопрактикуващите медици обаче намаляват устойчиво. През 2005 г. те са били 5340, през 2007 г. – 5001, през 2011 г. са вече 4715, а през 2013 г. – 4565.

От друга страна, контролът върху тяхната работа става все по-усилен. През тази година от касата са проверили личните лекари над 4100 пъти, т.е. повече, отколкото са практиките. Наложени са 12.5% повече глоби и санкции и са възстановени пари на касата общо за над 3 млн. лв. На една практика средно се падат по 1.06 нарушения, обясни Галя Йорданова, шеф на дирекция в НЗОК. Жалбите от пациенти в цялата доболнична помощ – т.е. и срещу поликлиники, медицински центрове и стоматолози, обаче са общо 491.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *